חוזר 1 2019: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי 

 

 

עם תחילת שנת 2019, להלן נתונים בסיסיים לגבי שכר העבודה בשנה זו.

 

 

1. מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. שווי נקודת זיכוי הינו 216 ₪ לחודש.

3. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח עומדת על 43,370 ₪ לחודש.

דמי ביטוח מופחתים יחולו על שכר של 5,944 ₪ לחודש.

שיעור דמי הביטוח מחודש ינואר הינם:

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

ש. המס

עד 6,310

10%

עד 75,720

10%

מ-6,311 עד 9,050

14%

מ-75,721 עד 108,600

14%

מ-9,051 עד 14,530

20%

מ-108,601 עד 174,360

20%

מ-14,531 עד 20,200

31%

מ-174,361 עד 242,400

31%

מ-20,201 עד 42,030

35%

מ-242,401 עד 504,360

35%

מ- 42,031 עד 54,130

47%

מ-504,361 עד 649,560

47%

מכל שקל נוסף 

47%

 

 

 

 

 

 

 

 

4. דוגמה להמחשה: גבר תושב ישראל בעל שכר של 10,000 ₪ ללא תנאים סוציאליים וללא נקודות זיכוי על ילדים.  

המיסים שיחולו עליו יהיו:

מס הכנסה                                                            6,240*10%=  624

                                                                              2,710*14%=  379

                                                                                 1,050*20%=  210

סה"כ        1,213

זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי                                      2.25*216= (486)

סה"כ מס הכנסה                                                                         727 ₪

 

 

 

 

ביטוח לאומי                                                        5,944*3.5%= 208

                                                                               4,056*12%= 487

סה"כ ביטוח לאומי                                                                     695 ₪

 

סיכום:                                                                 הכנסה                        10,000

מס הכנסה            (727)

ביטוח לאומי        (695)

נטו                        8,578

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.

מופחת 

מלא

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

6.95

3.5

3.45

19.5

12

7.5