מאמרים וחדשות

 

 

חדשות המשרד

 ----------------------------------------------------------------

 25/12/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאמרי המשרד

פתיחת עסק חדש >

חוזר מס' 1 2019: מדרגות מס 2019 >

חוזר מס' 6 2018: השוואה בין קרנות השתלמות וקופות גמל ב-2018 >

חוזר מס' 5 2018: היערכות לסוף שנת 2018 >

חוזר מס' 4 2018: בחירות לרשויות המקומיות>

חוזר מס' 3 2018: החזרים מביטוח לאומי >

חוזר מס' 2  2018: חובת דיווח לקרנות פנסיה וקופות גמל >

חוזר מס' 1 2018: מדרגות מס 2018 >

חוזר מס' 6 2017: פנסיית חובה לעצמאים >

חוזר מס' 5 2017: היערכות לסוף שנת המס 2017 >

חוזר מס' 4 2017: השוואה בין קרנות השתלמות וקופות גמל ב-2017 >

חוזר מס' 3 2017: נקודות זיכוי להורים עם ילדים קטנים >

חוזר מס' 2  2017: הוראת דיבידנד, חברת ארנק ופנסיה לעצמאים >

חוזר מס' 1 2017: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי ושיעורי פנסיית חובה >

חוזר מס' 5  2016: היערכות לסוף שנת המס 2016 >

חוזר מס' 4  2016: השוואה בין קופות גמל וקרנות השתלמות לסוף 2016 >

חוזר מס' 3  2016: חסכון לכל ילד, שכר מינימום, מיסוי דירה שלישית ועוד עדכונים>

חוזר מס' 2 2016: שכר מינימום, הפרשה לפנסיה וחופשה שנתית >

חוזר מס' 1 2016: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי ושיעורי פנסיית חובה >
חוזר מס' 6 2015: היערכות לקראת סוף שנת 2015 >
חוזר מס' 5 2015: הורדת שיעור מס ערך מוסף >
חוזר מס' 4 2015: עבודת נוער בקיץ, דמי הבראה ועדכון מס רכישה >
חוזר מס' 3 2015: דיווחים שנתיים, משיכות מקופות גמל ועדכון שכר מינימום >
חוזר מס' 2 2015: גילוי מרצון,תשלומים במועד לביטוחי מנהלים ושאר ירקות >

חוזר מס' 1 2015: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי ופנסיית חובה בשנת 2015 >
השוואה בין קופות גמל וקרנות השתלמות לסוף 2014 >
רואה החשבון המודרני >
עוסק מורשה או עוסק פטור? >
חובת הגשת דוח שנתי מקוון למס הכנסה ליחידים >
יחיד או חברה? >
קרן השתלמות כהטבת מס >

 

 

מאמרים ישנים

המשבר הכלכלי העולמי >
עומק המשבר הכלכלי >
הגעת המשבר הכלכלי לישראל >
טיפים לעסקים במשבר הכלכלי >
טיפים למשקי הבית במשבר הכלכלי >

 

 

 


 

חוזר מס' 2  2017: הוראת דיבידנד, חברת ארנק ופנסיה לעצמאים >