חופשה שנתית

 עדכון אחרון: 29.09.2016

 

החל מיולי 2016 הוגדל מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי ותק של עד 4 שנים, ביום חופשה אחד ובינואר 2017 יתווסף יום חופשה נוסף, וזאת בעקבות תיקון לחוק חופשה שנתית שהתקבל בכנסת ב-07.02.16.

המשמעות היא שהעובדים עם הוותק האמור יזכו ל-15 ימי חופשה בשנה החל מינואר 2016, במקום 14 ימי חופשה שקדמו למועד זה (ול-16 ימי חופשה החל מ-2017), וזאת במונחי ברוטו (כולל שישי-שבת).

למעשה העובדים יזכו לימי החופשה בהתאם למספר ימי העבודה שלהם בשבוע:

שבוע עבודה בן 6 ימים – יזכו ל-13 ימי חופשה נטו ב-2016 (ול-14 ימי חופשה נטו החל מ-2017)

שבוע עבודה בן 5 ימים – יזכו ל-11 ימי חופשה נטו ב-2016 (ול-12 ימי חופשה נטו החל מ-2017)

 

פירוט מלא של הזכאות לימי חופשה, ראו בטבלה להלן:

שנות ותק

זכאות

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 6 ימים

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 5 ימים

1-4 שנים

           15 ימים החל מ-01.07.2016

          13 ימים החל מ-01.07.2016

        11 ימים החל מ-01.07.2016

5 שנים

16

14

12

6 שנים

18

16

14

7 שנים

21

18

15

8 שנים

22

19

16

9 שנים

23

20

17

10 שנים

24

21

18

11 שנים

25

22

19

12 שנים

26

23

20

13 שנים

27

24

20

14 שנים ואילך

28

25

20

 

שימו לב מעסיקים – אתם רשאים לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופשה שלו, אך יחד עם זאת, העובד רשאי לבקש לנצל ימי חופשה במועדים הנוחים לו ועליכם כמעסיקיו להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובכם בטעמים הגיוניים וסבירים.

 

 

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.