חוזר 3 2015: דיווחים שנתיים, משיכות מקופות גמל ועדכון שכר מינימום

 

 

א. משיכות מקופות גמל

  1. בשל קשיים שהערימו קופות גמל על משיכת כספים, משרד האוצר האריך עד לחודש יוני את האפשרות למשיכת כספים מקופות גמל שבהן צבירה נמוכה (פחות מ-7,000 ₪) בפטור ממס.
  2. משרדנו מדגיש שחסכונות אלו מהווים כ-40% מכלל החשבונות בקופות הגמל ומסתכמים בכ-3 מיליון חשבונות, כך שסביר שלחלק גדול מאיתנו יש חסכון כזה וכדאי לקפוץ על ההזדמנות ולפדות את הכסף. ניתן להיעזר באתר www.itur.mof.gov.il על מנת לאתר חשבונות כאלה. 

 

ב. דיווחים לעובדים ולרשויות המס

  • מועד הגשת דוחות שנתיים מקוונים ליחידים לשנת 2014 נדחה ל-30.6.2015.
  • מועד הגשת דוחות שנתיים לא מקוונים ליחידים לשנת 2014 נדחה ל-31.5.2015.
  • משרדנו מזכיר ללקוחותיו (ובעיקר למעסיקים שביניהם) את חובתם לתת לעובדיהם אחת לשנה אישור, באמצעות טופס 106, על השכר ששולם להם בשנת המס הקודמת, והמס שנוכה עבורו. אישור זה אמור להינתן לא יאוחר מיום 31 במרץ של כל שנה לגבי השנה שקדמה.
  • מועד הגשת הדוחות השנתיים לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2014 הוארך עד ליום 31 במאי 2015.

 

ג. עדכון שכר מינימום

משרדנו מזכיר שוב, שהחל מיום 1.4.2015 התעדכן שכר המינימום. להלן שכר זה למבוגר:

 

 יומי (5 ימים בשבוע) יומי (6 ימים בשבוע) שכר לשעה שכר לחודש
 214.61 ש"ח 186 ש"ח 25 ש"ח

 4,650 ש"ח

 

 

 

 

  
מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.