חוזר 1 2018: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי 

 

 

עם תחילת שנת 2018, להלן נתונים בסיסיים לגבי שכר העבודה בשנה זו.

 

1. מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

ש. המס

עד 6,240

10%

עד 74,880

10%

מ-6,241 עד 8,950

14%

מ-74,881 עד 107,400

14%

מ-8,951 עד 14,360

20%

מ-107,401 עד 172,320

20%

מ-14,361 עד 19,960

31%

מ-172,321 עד 239,520

31%

מ-19,961 עד 41,530

35%

מ-239,521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף 

47%

 

47%

 

2. שווי נקודת זיכוי הינו 216 ₪ לחודש.

3. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח עומדת על 43,370 ₪ לחודש.

דמי ביטוח מופחתים יחולו על שכר של 5,944 ₪ לחודש.

שיעור דמי הביטוח מחודש ינואר הינם:

מופחת 

מלא

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

6.95

3.5

3.45

19.5

12

7.5

 

4. דוגמה להמחשה: גבר תושב ישראל בעל שכר של 10,000 ₪ ללא תנאים סוציאליים וללא נקודות זיכוי על ילדים.  

המיסים שיחולו עליו יהיו:

מס הכנסה                                                            6,240*10%=  624

                                                                              2,710*14%=  379

                                                                                 1,050*20%=  210

סה"כ        1,213

זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי                                      2.25*216= (486)

סה"כ מס הכנסה                                                                         727 

 

 

 

 

ביטוח לאומי                                                        5,944*3.5%= 208

                                                                               4,056*12%= 487

סה"כ ביטוח לאומי                                                                     695 

 

סיכום:                                                                 הכנסה                        10,000

מס הכנסה            (727)

ביטוח לאומי        (695)

נטו                        8,578

 


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.