זכויות העובדים בבידוד בגין קורונה

 

לקוחות וחברים יקרים, בתקופה זו בה מתפשט נגיף הקורונה, מצאנו לנכון ליידע אתכם בדבר זכויות וחובות העובדים היושבים בבידוד.

 

 

  • מעסיק אינו יכול לפטר עובד שנכנס לבידוד עקב נגיף הקורונה!
  • עובד הנמצא בבידוד זכאי לדמי מחלה, בהתאם לחוק (יום ראשון – ללא תשלום, ימים שני ושלישי- 50% מהשכר והחל מהיום הרביעי – תשלום מלא).
  • ימי ההיעדרות ינוכו מיתרת ימי המחלה שצבר העובד. במידה ואין לו יתרה מספקת של ימי מחלה- ינוכו הימים משכרו.
  • על העובד שנמצא בבידוד חלה חובה להעביר למקום העבודה שלו הוכחה ברורה לכך ששהה במדינה הרלוונטית וכן טופס הצהרה חתום בדבר פירטי הבידוד (הטופס נמצא במשרדנו או באתר משרד הבריאות). לא נדרש אישור מחלה מרופא (אישור מחלה גורף נמצא באתר משרד הבריאות).
  • במידה והמעסיק מעוניין שהעובד לא יגיע לעבודה, למרות שהעובד אינו בסיכון הידבקות מיידי, מומלץ למעסיק להגיע סיכום עם העובד, באם ההיעדרות תהיה תוך ניצול ימי החופשה שצבר העובד או על חשבון המעסיק.