חופשה ללא תשלום בגין נגיף הקורונה

 

 

לקוחות וחברים יקרים, בהמשך לחוזר הקודם, ובשל שאלות רבות בנושא, להלן מידע החשוב לעובד שיוצא לחל"ת בשל נגיף הקורונה ולמעסיקו.

 כדי להקל עליכם, כללנו קישורים והפניות להנחיות והטפסים הרלוונטיים.

 

 

 • במהלך החל"ת העובד לא יקבל שכר ולא ינוכו ממנו ימי חופשה ממכסת החופשה שלו.
 • עובדים שהוצאו לחל"ת של 30 יום ויותר החל מה-1.3.20 בשל צמצומים עקב התפשטות הקורונה, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרו.
 • על פי המוסד לביטוח לאומי, דמי האבטלה ישולמו החל מתחילת החל"ת. מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו.
 • עובדים אלה צריכים לבצע רישום ראשוני  באתר לשכת התעסוקה באינטרנט.
 • מי שיירשם בשירות התעסוקה עד ה-19.3.2020, ייחשב כאילו הוא נרשם עד ה-15.3.2020.
 • יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי השירות.
 • העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות.
 • ניתן להגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי. אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי. לתביעה יש לצרף אישור מעסיק על תקופת ההעסקה והשכר.
 • לחישוב דמי האבטלה, ניתן להיכנס למחשבון דמי האבטלה באתר הביטוח הלאומי.
 • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לקרנות הפנסיה/ ביטוח פנסיוני עבור הימים שהעובדים היו בחל"ת. על העובד לדאוג לשמירת הזכויות הפנסיוניות באופן עצמאי.
 • באם העובד אינו מקבל דמי אבטלה, על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי של העובד בחודשיים הראשונים שבהם העובד שוהה בחופשה.