מענק לעידוד תעסוקה בעקבות משבר הקורונה - חוזר מיום 17.6.20

 

בהמשך לחוזרים הקודמים שכתבנו, הכנסת אישרה שלשום את הצעת החוק למתן מענקים למעסיקים שיחזירו את עובדיהם מחל"ת.

 

בהתאם לנוסח החוק, יינתן מענק של 7,500 ₪ לעסקים עבור כל מועסק שישוב לעבודתו החל מיום 1.6.2020. כמו כן, ינתן מענק בסך 3,500 ₪ עבור עובדים שהוחזרו לתעסוקה החל מיום 19.4.20.

 

המענק יינתן רק בעבור עובדים שנוספו למצבת העובדים של המעסיק.

 

המענק יינתן בארבע פעימות שוות בכל חודש (1,875 ש"ח עבור עובד שהוחזר מחודש יוני ו-875 ש"ח עבור עובד שהוחזר בתקופה שבין 19.4.20 ועד 31.5.20) וישולם למעסיקים החל מחודש יולי 2020. התשלום יבוצע לאחר תשלום השכר לעובד ואחרי דיווח לשירות התעסוקה של העובד והמעסיק.

 

סף השכר החודשי שממנו יינתן המענק הוא 3,300 ₪ (עובד ששכרו היה נמוך מכך ויוחזר לעבודה – לא יזכה את מעסיקו במענק).

 

לא חלה מגבלה על מספר המועסקים המוחזרים ועל הסכום הכולל שיקבל העסק.

 

הזכאות למענק מותנית בכך שהמעסיק פתח תיק ניכויים בביטוח לאומי עד ליום 29.2.20 ולא דיווח על סגירתו עד ליום 31.5.20.

  

 

 

 הערה: משרדנו נתקל במקרים רבים שבהם עסקים אינם מודעים לזכאותם למענקים (ובמיוחד לפעימה השלישית). בנוסף, הודעות רשות המיסים בנושא הפעימה השלישית מבלבלות ואף מטעות. אנו מציעים שתוודאו זכויותיכם!

 

 

 משרדנו מקבל מידע ועידכונים ממקורות שונים ונשמח לסייע בתקופה זו.