חוזר 1 2021: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי 

 

 

עם תחילת שנת 2021, להלן נתונים בסיסיים לגבי שכר העבודה בשנה זו.

 

1. מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

ש. המס

עד 6,290

10%

עד 75,480

10%

מ-6,291 עד 9,030

14%

מ-75,481 עד 108,360

14%

מ-9,031 עד 14,490

20%

מ-108,361 עד 173,880

20%

מ-14,491 עד 20,140

31%

מ-173,881 עד 241,680

31%

מ-20,141 עד 41,910

35%

מ-241,681 עד 502,920

35%

מ-42,911 עד 53,970

47%

מ-502,921 עד 647,640

47%

מ-53,971 ש"ח ומעלה

50%

2. שווי נקודת זיכוי הינו 218 ₪ לחודש.

3. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח עומדת על 44,020 ₪ לחודש.

דמי ביטוח מופחתים יחולו על שכר של 6,331 ₪ לחודש.

שיעור דמי הביטוח של עובד שכיר מחודש ינואר הינם:

מופחת 

מלא

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

7.05

3.5

3.55

19.6

12

7.6

 

 שיעור דמי הביטוח של עצמאי הם: עד 6,331 ש"ח לחודש - 5.97%. מ-6,332 עד 44,020 ש"ח לחודש- 17.83%.

 

 4. דוגמה להמחשה: גבר תושב ישראל בעל שכר של 10,000 ₪ ללא תנאים סוציאליים וללא נקודות זיכוי על ילדים.  

המיסים שיחולו עליו יהיו:

מס הכנסה                                                        6,290*10%=  629

                                                                              2,740*14%=  384

                                                                                 970*20%=  194

זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי                                        2.25*218= (491)

סה"כ מס הכנסה                                                                         716 

  

ביטוח לאומי                                                         6,331*3.5%= 222

                                                                               3,669*12%= 440

סה"כ ביטוח לאומי                                                                      662 

 

סיכום:                                                                 הכנסה נטו    8,622 ש"ח 


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.

שיעור דמי הביטוח של עובד שכיר מחודש ינואר הינם: