איך לפתוח עוסק מורשה?

 

 ?מי צריך לפתוח עוסק מורשה ומתי

​על פי הגדרת החוק: אם אתה אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיך - עליך להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום (לפתיחת עוסק מורשה) חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

                                           

חשוב להבין שמרגע פתיחת התיק ברשויות השונות, חלים על העוסק חובות שונים שלא חלים על שכיר, וביניהם- הגשת דוח שנתי, דיווחים חודשיים או דו חודשיים, הגשת הצהרת הון ועוד. לכן- משרדנו ממליץ שאדם שאין לו הכנסות ודאיות כעצמאי ו/או אינו שלם עם עצמו – ישקול שוב את פתיחת התיק. בנוסף- קל מאוד לפתוח את התיק, אך לא תמיד קל לסגור אותו....

                        

(השלב הבא הוא החלטה איזה יישות משפטית לפתוח? (חברה או עוסק מורשה/ עוסק פטור

 

ישנם יתרונות וחסרונות בכל יישות: 

1. עוסק פטור הינו עוסק הפטור מדיווחים חודשיים למע"מ. פטור זה מותנה בעיקר במחזור השנתי של העסק (נכון לשנת 2019 - 100,187 ₪)  ובסוג הפעילות. מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי- אין הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה.

2. עוסק מורשה הינו עוסק שאינו עוסק פטור. ההבדל המשמעותי הינו חובת הדיווח למע"מ (מידי חודש או חודשיים).

3. שיטת מס ההכנסה ב-2 סוגי העוסקים היא זהה ומבוססת על מדרגות המס ונקודות זיכוי .

4. בדרך כלל עלויות הנהלת החשבונות וראיית החשבון לעוסק פטור זולות יותר. ברוב המקרים- עוסק פטור יכול לנהל את הדיווחים החודשיים בעצמו (מבלי להזדקק לאיש מקצוע) ובכך לחסוך כסף ומאמץ.

5. בנוסף- העובדה שעוסק פטור אינו מחוייב לגבות מע"מ מאפשרת לו להיות יותר זול מעמיתו העוסק מורשה ללקוחות שאינם זקוקים למע"מ (בדר"כ- אנשים פרטיים).

6. מאידך – עוסק מורשה יכול "לקזז" מהמע"מ שהוא נדרש לשלם "מס תשומות" שעוסק פטור אינו יכול לנצלו.

7. יש לקחת בחשבון שעסקים רבים אינם מעוניינים לעבוד עם עוסקים פטורים ודורשים מהעוסק להיות מורשה.

8. חברה בע"מ הינה יישות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה. שיעורי המס שונים (מס החברות ב-2019 – 23%), הצגת הדוחות שונה (הרישום החשבונאי הינו דו- צדדי וכולל נכסים והתחייבויות ולא רק הכנסות והוצאות) והעלויות בדרך כלל יקרות יותר מתיק של עוסק מורשה/ פטור.

 

(שלבי פתיחת עוסק מורשה (טכנית

1.     פתיחת (או הצגת) חשבון בנק.

2.     מילוי והגשה למע"מ של המסמכים הבאים:

·        טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו (טופס 821)

·        תעודת זהות.

·        חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.

·        אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.

 

...פתיחת התיק הינה הליך פשוט שבדרך כלל אורך דקות ספורות

 

משרדנו מבצע פתיחת תיקים ברשויות חינם (*)!

 

(*) בכפוף להתקשרות עם המשרד

  

 לפתיחת תיקים ברשויות המס ללא תשלום צרו עמנו קשר 09-8331013 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.