חוזר 1  2020: השוואה בין קרנות השתלמות וקופות גמל 

 

 

הנדון: השוואת קופות גמל

 

אנו מפרסמים נתונים בדבר התשואות של קרנות ההשתלמות וקופות התגמולים המצטיינות לפי תשואה שנתית ממוצעת ב-5 השנים וב-3 השנים האחרונות וכן לפי התשואה בשנה האחרונה ואשר יתרות הנכסים ל-31.12.19 הינן מעל מיליארד ש"ח. הנתונים נלקחו מאתר גמלנט שבו ניתן בקלות להשוות בין הקרן או הקופה לה הינכם משתייכים לבין קרנות/ קופות אחרות.

 

כמובן שאנו מציעים לבחון גם פרמטרים אחרים כגון דמי הניהול הנגבים, אלמנט הסיכון שבקרן, יתרת הנכסים בקרן, השירות ונתונים אחרים.

 

קרנות השתלמות

קרנות השתלמות

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תגמולים ואישית לפיצויים

 

 

*אין לראות בהצגת טבלאות אלה מתן ייעוץ או המלצה כלשהן!